CAT is een afkorting voor Computer Aided Translation.

Het gaat hier niet om een vertaling door de computer, maar om softwareprogramma’s die de vertaler ondersteunen. Zo worden vertaalsegmenten (woorden, zinnen) van de bron- en doeltaal in gestructureerde databases opgeslagen. De databases geven een vertaler de gelegenheid om zijn vertalingen te hergebruiken. De doorloopsnelheid en de consistentie worden daardoor aanzienlijk bevorderd.

  • Voor bovengenoemde handtekeningen geldt dat deze moet zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam.
  • Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op originele handtekeningen.

De kosten voor legalisaties en apostilles bij de rechtbank bedragen € 16 per stuk.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Indien het document afkomstig is uit een land dat het apostilleverdrag niet heeft ondertekend dan dient het document te worden gelegaliseerd. De weg die een legalisatie van een document aflegt is langer.
Legalisaties worden getekend door een rechter, daarna door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse zaken. U moet zelf zorgen dat het document wordt voorgelegd aan deze Ministeries.
De Centrale balie van de rechtbank Amsterdam verzorgt de apostillering en legalisatie van de handtekeningen van o.a. beëdigd vertalers.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Indien het document afkomstig is uit een land dat het apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten voorzien van een apostille.
Voor nadere informatie zie http://www.rechtspraak.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Met een apostilles of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd.
De apostille is een aan de vertaling aangehecht formulier dat door de ambtenaar van de rechtbank wordt ondertekend en van een stempel wordt voorzien.
Een apostille dient ter bekrachtiging van de handtekening van de beëdigde vertaler door de rechtbank waar hij/zij de eed heeft afgelegd en waar zijn/haar handtekening is gedeponeerd.
De apostille is verkrijgbaar in vijf talen, Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans en is geldig in alle landen (71) waarmee Nederland een apostilleverdrag heeft ondertekend, waaronder Rusland.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor landen die het apostilleverdrag niet hebben ondertekend, is men aangewezen op legalisatie. De legalisatie wordt uitgevoerd door de president van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven. De legalisatieprocedure is veel ingewikkelder dan de plaatsing van een apostille. Na legalisering van de handtekening moet het stuk namelijk worden aangeboden aan achtereenvolgens het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Soms is beëdiging alleen niet voldoende en dient de echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler door middel van een apostille te worden bevestigd. De apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd. Nadat het beëdigde document is afgegeven bij de rechtbank, duurt het één tot twee werkdagen voordat het – voorzien van apostille – kan worden opgehaald.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vertalingen van akten en documenten van de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en diploma’s, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen.

Voorbeelden van documenten die vaak beëdigd moeten worden:
Leveringsvoorwaarden, statuten, processen-verbaal, koopcontracten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, deurwaardersexploten, beslagrekesten, garantieverklaringen, dagvaardingen, insolventieverklaringen, testamenten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, huwelijksakten, overlijdensakten, adoptieakten, non-faillietverklaringen, diploma’s.
Er bestaan geen vaste voorschriften voor het beëdigen van een vertaling.
Het gebruik van een stempel is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk wordt een beëdigde vertaling altijd voorzien van een stempel, aangezien een dergelijke vertaling vrijwel nergens wordt geaccepteerd zonder stempel.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die van een handtekening, een stempel en een verklaring van de vertaler is voorzien en vastgehecht aan het origineel.
Sommige instanties zullen u in voorkomende gevallen om een beëdigde vertaling vragen. Veel van onze vertalers hebben op basis van hun opleiding of ervaring een eed afgelegd voor een rechtbank, waardoor zij bevoegd zijn tot het beëdigen van officiële documenten. Ook voor beëdigde vertalingen kunt u bij Russian Translation Agency.eu terecht.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Het is gebruikelijk dat vertalers hun prijs baseren op de woordtellingsfunctie in tekstverwerkers. (Word – Menu Extra – ‘Woorden tellen’) Hierbij worden alle woorden meegeteld, ook woorden als ‘de’, ‘het’ en ‘een’. Zonder deze woorden is een tekst onleesbaar. De tarieven van Russian Translation Agency.eu zijn op dit principe gebaseerd. Wij hanteren de woordtelling van de brontaal.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Een native speaker is een moedertaalspreker. Bij het vertaalwerk betekent het dat de desbetreffende vertaler uitsluitend in zijn of haar moedertaal vertaalt. Een niet-native zal altijd nét die kennis van de finesses van een taal ontberen om niet een goede, maar een uitstekende vertaling te maken. Al onze vertalingen worden door native speakers gemaakt.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.